Toob מצרים הקדומה

מותג:

69 

מאפשר תעסוקה לבד

על המוצר:

Toob מצרים הקדומה אריזת משחק בנושא מצריים הקדומה, שעות של הנאה ומשחק, לבד או עם חברים, מפתח את הדמיון מעשיר את השפה ומפתח מיומנויות למידה.