Toob מומנטים בעולם

מתאים לגילאי: 3, 4, 5, 6, 7.
מותג:

69 

מאפשר תעסוקה לבד
מתאים לנסיעות

על המוצר:

מקופלת ממליצה על אוסף דגמי מקומות מדהימים ברחבי העולם באריזת Toob
אריזת משחק בנושא מקומות מדהימים בעולם, שעות של הנאה ומשחק, לבד או עם חברים, מפתח את הדמיון מעשיר את השפה ומפתח מיומנויות למידה