4 בשורה

מותג:

69 

על המוצר:

מקופלת אוהבת לשחק עם  4 בשורה
כל משתתף בתורו משחיל דיסקית אחת בתוך אחד מ-7 החריצים שבראש המתקן.
זאת במטרה ליצור שורה של 4 ברצף, במאוזן, במאונך או באלכסון ולנסות למנוע מהיריב ליצור שורה.
התור עובר למשתתף הבא. לגלאי 5 ומעלה.