חפש ומצא נסיכות

מתאים לגילאי: 9 - 5
מותג:

49 

מאפשר תעסוקה לבד
מתאים לנסיעות

על המוצר:

מחפשים ומוצאים מעל 1000 פריטים בנושא נסיכות, ארמון, מאכלים ועוד
בחוברת 48 עמודים. בשולי כל ציור, מופיעים הפריטים שאותם צריך לחפש
לכל פריט כמות שונה שאותם צריך לחפש בתמונות
לגלאי 5 ומעלה