מה יותר כיף מללמוד דרך משחקים? מבחינתו הוא משחק ומבחינתך הוא גם לומד.